diplomová práce

diplomová práce pod vedením prof. Schlegera

pavilon Amazonie pro ZOO v Troji